BLUSH

"והדירה נדמתה כמסמיקה" - טרום יציאה לתכנון הגענו לדירה בכדי לחוש אותה. זה היה בשעת השקיעה והמראה היה מרהיב ביופיו. גווני הוורוד והזהוב של קרני השמש השוקעת חדרו פנימה וצבעו את הקירות בסומק ובכך שיוו לחלל מופע קסום, כמו של 'הסמקה', שלכד אותנו באחת והיה לנו ברור שאנחנו הולכים למנף אותו כמה שיוביל את העיצוב.

הקונספט שגיבשנו על בסיסו היה יצירת סינרגיה בין החוץ והפנים, כך שכששעות היממה מתחלפות וכשהטבע משתנה השינויים יבואו לידי ביטוי בתוך החלל וייצרו בו ממד דינמי.

כשוחרים אדוקים של חומרים טבעיים ועיצובים שמבוצעים ייעודית - "קאסטם מייד" - הם מבחינתנו דרך להביא לידי ביטוי מיטבי את האיכויות שאנחנו רוצים ליצור, כמו אסתטיקה הנולדת על בסיס רעיוני או הקשרים למיקום, שחשובים לנו מאד. מעבר לכך, מתוך הכבוד הרב שאנו רוחשים למיומנויות של מלאכות ידניות וההכרה בערכם האותנטי, שיתופי פעולה עם אומנים ויוצרים הם חלק בלתי נפרד מסדר היום שלנו ובפרויקט זה של "הדירה המסמיקה", הפך למסע של ממש.

הצבעוניות שנוצרה בדירה בזמן השקיעה ריתקה אותנו, וכ'פריקים' של שימוש במתכות עלה לנו רעיון להכליא את החמימות והוורדרדות של הנחושת עם היוקרה הצהובה - זהובה של הפליז כמה שיבטא אותה הכי נכון. עם רעיון זה פנינו לאומן שמואל לינסקי ויחד אתו ישבנו "לפצח" את הדרך לתרגם אותו הלכה למעשה. לכל מתכת יש תכונות ודרכי התנהגות משלה, כך שהדרך לשלב ביניהן וליצור כך חומר חדש מבוססת על פירוק והרכבה. מדובר בטכניקה לא שגרתית, שמבוצעת ידנית בתהליך של התזה קרה, שלאחריו מבצעים ליטוש ידני. הביצוע הידני על המשטחים המחופים אינם זהים לגמרי ואפשר להרגיש בהם את ערכו של מגע יד האדם. המסע המשותף התנהל כתהליך מרתק שכלל אינספור ניסיונות בדרך להגיע לגון ולמרקם המדויקים.

החיפוי המסמיק, שמרשים במופעו המתכתי והרך כאחד, משתלב בדירה על קירות בנויים, קירות נגרות וחזיתות, כשהעושר הוויזואלי שהוא מייצר מתקבל כאלמנט אמנותי לכל דבר ועניין, המתפרש בכל אזורי הדירה כרצף חומרי מצומצם ועשיר כאחד, המייצר אסתטיקה מובחנת, ייחודית וקוהרנטית.