CLASSIC CHIC 2

חנות זו הינה אחות צעירה לזו הבכירה והוותיקה בנוה צדק ובהיותה כזו, פעלנו לשמר בה את הקונספט המקורי והרוח העיצובית שתוכננו לחנות הבכורה, שעדיין, בחלוף 7 שנים מיום הקמתה, כיאה לעיצוב קלאסי ושיקי, עודנה רלבנטית ולגמרי עומדת במבחן הזמן.

בעיצוב החנות החדשה, לקחנו את כל מרכיבי הקונספט המקורי והצעדנו אותו קדימה כמעין התפתחות והתבגרות טבעית שלו – עיצוב בוטיקי קלאסי ושיקי, נטול מאפייני זמן