COMPACT

הקונספט תכנוני של דירה קטנה היה לתכנן בחשיבה “קומפקטית” : לייצר פתיחות ומרחב מקסימליים, הן בתוך החלל הציבורי והן בקשריו עם החלל הפרטי וליצור תחושת מרחב בחלל, הגדולה מממדיה הפיסיים האמיתיים של הדירה לצד הכלת כול הפונקציות הנדרשות בחלל קטן שהיה צפוף, סגור וחשוך בתכנונו המקורי.התכנון גובה בחומריות מצומצמת וטבעית ושימוש חוזר בקווים אופקיים ארוכים ה”מותחים” את החלל.
למרות שטחה הקטן והמוגבל של הדירה, בחרנו לתכנן ספרייה כאלמנט מרכזי בחלל, אשר במרכזה משולב מסך הטלוויזיה ואחסון סגור לבר משקאות, אודיו- וידאו ואחסון אחר. הספרייה תוכננה בחזית קלילה ומרחפת בחלל ובחרנו לשלב בתוכה ספרים ואלמנטים דקורטיביים יחדיו .התוצאה היא  מארג ביתי חמים ורגוע ,שקל להכיל אותו ונעים להיות “מוכל” בתוכו, וברוח זו נבחרו גם פריטי ריהוט, אומנות  ואלמנטים משלימים בקווים מודרניים- קלאסיים.