Couture

קונספט עיצובי שיש בו מוטיבים השראתיים מעולם אופנת הקוטור – עיצוב וייצור של ביגוד לדרישות ולמידות הספציפיות של הלקוח.

קונספט עיצובי המבוסס על החשיבות הרבה שאנו מקנים לשימוש בחומר ועל ההקשרים בין צורה לחומר, לחלל ולפונקציונליות ועל ההקשרים של עיצוב הפנים לעולמות עיצוב אחרים מהאומנות, האופנה והתרבות.

עיצבנו אלמנטים בקסטימיזציה "שלבשו צורה" אחרת שהשראתם לקוחים מעולם אופנת העילית היוקרתית בהתאמה אישית.

התוצאה המתקבלת היא חלל שניכרת בו אלגנטיות, קלאסיות ואיכות גבוהה.