CURVES

נקודת המוצא התכננוני שעמדה בפנינו היא דירת פנטהאוז שופעת קירות מעטפת אלכסוניים. הצורך העז ל”נקות” קירות אלו, הוביל אותנו
לפתרון תכנוני המתבסס על יצירת חלל זורם והרמוני תוך הבלעת הקירות האלכסוניים ע”י קימור המעטפת האלכסונית. את השטחים המקומרים ניצלנו לצרכים פרקטיים ואיחסוניים. בדרך זו התקבל חלל מעניין וייחודי.
תפיסת החלל וחלוקתו השתנתה מן היסוד וזאת לצד תכנון המתחשב ברצון הלקוחות להישען על תורת הפנג שוואי.