ECLECTIC

בית פרטי שהקונספט העיצובי שגיבשנו הושתת על האומנות שבאתגר – אקלקטיות: שילבנו סגנונות עיצוב, ניגודים ודיאלוג בין ישן לחדש ואקלקטיות בחומריות.
אנחנו מאתגרים את עצמנו, גם אם הלקוח אינו דורש זאת מאתנו, משום שאיננו מעוניינים למחזר פרויקטים כי אם לייצר קסטימיזצייה. התכנון מבחינתנו, הוא השלב האומנותי והיצירתי ולכן עבורנו הוא גם השלב הכיפי ביותר.
בתכנון בית זה העיצוב הוא מודרני קלאסי המשולב עם שפה אדריכלית כפרית. יצרנו מפגשים בין עיצוב חדש לישן ואקלקטיות חזקה במופעים השונים של אותו חומר. כך, למשל, העץ, מופיע במרקמים וטקסטורות מנוגדות – העץ מופיע במרקם גס, מראה רסטי, מחוספס, גמר מחורץ, עץ המופיע בחוסר אחידות למול משטחי עץ מהוקצעים והומוגניים, מופע של גוש חומרי ומול עץ מעובד, עץ מפירוק, שהיה בשימוש קודם ועבר הצרכה לשימוש חדש שההתיישנות המשתבחת של החומר ניכרת בו  וקורות עץ חשופים גולמיים למול קורות עץ שעברו תהליך צביעה.אקלקטיות זו אומנות של חיבורים שלאו דווקא קשורים ביניהם או משלימים אחד את שני, אך הקונטקסט שאנו עושים לחיבורים, הבחירה של השילובים עצמם ושימת דגש על מינונים נכונים לכדי סינרגיה מלאה, מייצרים  את התוצאה של בית אותנטי שיש בו אמירה אישית ועניין רב ויחד עם זאת הרמוני ורגוע.