LIMITED EDITION

דירה בעלת מעטפת צרה וארוכה, מרובת עמודים וקורות הוסבה לחלל פתוח ורחב בו את החסרונות והמגבלות הפכנו ליתרון
ונרתמו לקונספט העיצובי והפכו לחלק אינטגרלי ממנו. אלמנטים רבים עוצבו בקסטימזצייה מוחלטת וב”מהדורה מוגבלת”.
הגדלת תחושת המרחב ע”י ספרייה ייחודית ואורכית וספסל מרחף לכל רוחב הדירה הממסגר את הנוף האורבני
כהמשך של הדירה ומאחד את הסלון ופינת האוכל לכדי יחידה אחת רציפה.
אקלקטיות גיאומטרית בתצורות וחומריות משתנה עם הדגשים של אור וצל ושימוש בחומרים טבעיים בלבד
ויצירת נקודות מפגש מעניינות של חומר טבעי אחד עם חומר טבעי אחר.