MATERIALITY

החומר הטבעי ביד היוצר: עושר חומרי שנכנס לתוך קומפוזיציה מדויקת. קונספט עיצובי המדבר על העוצמה של החומרים עצמם .
שלשת החומרים הטבעיים – מנעד מתכות, עץ ואבן משולבים בגיוון חומרי, מופיעים במשטחים ובמסות גדולות, בעיבודים שונים, במלאכת מחשבת, בשכבות, בגושים, חומרים אותנטיים בטקסטורות טבעיות כשלכול חומר טבעי שפה משלו העובדת בסינרגיה מלאה עם השפות של החומרים האחרים. גם בבחירת תהליכי היישום בחומרים הטבעיים היה חשוב לנו לעשות מינימום שימוש ב- ready made וכמה שיותר להשתמש בתהליכי ייצור שנמצאת התערבות ידנית יקרת ערך המשלבת אומנות מלאכת יד מסורתית של אנשים בעלי מומחיות לדבר ושהינם יוצרים מקומיים.גם בבחירת רהיטים ואלמנטים משלימים מחומרים טבעיים והמשדרים את העוצמה של החומר השקענו רבות בחיפושים ושיטוטים אחר כל אובייקט ואובייקט שרבים מהם גם עוצבו על ידינו.
התוצאה מבטאת את התשוקה והכבוד שאנו רוכשים לחומרים הטבעיים וההתנסות הבלתי פוסקת שלנו בבדיקה ובפריצת הגבולות של חומרים טבעיים: עיצוב שהוא מעבר לזמן, עיצוב יצירתי ומחדש, מודרני ובעיקר רלבנטי לסגנון חיים של נוחות בת זמנינו.