MORE THAN LESS

הקונספט העיצובי שבחרנו לתכנון בית זה הוא- More than less : עיצוב הדוגל בניקיון צורני, הרמוני וחם עם עושר חומרי וטקסטורלי ובמקביל שקט ושליו. לא מינימליסטי.
שימוש ביותר מאשר בפחות אך במינונים מדודים ובאיזונים נכונים המשווים לחלל מראה לא עמוס, מסודר ומגובש.

בחלל אחד שילבנו עושר חומרי, טקסטורות שונות ואקלקטיות.
אקלקטיות שהיא מבחינתנו אומנות של חיבורים שלאו דווקא קשורים ביניהם או משלימים אחד את השני אך יחד עם משתלבים יחדיו בסינרגיה מלאה.

ככול שנכנסים לתוך החללים ועוברים בניהם מתוודעים לפרטים נוספים.
החללים עשירים בפרטי תכנון ועיצוב, בקומפוזיציה וצירופים, שחלקם לא בהכרח צפויים.
יצרנו גם מימד תנועתי בחלל המתאפיין במשחקי השתקפויות, אלמנטים מעוצבים הבוקעים ממישורם או חודרים פנימה, עיצוב בשכבות המאפשר הצצות לחללי משנה, היטלי אור מעניינים והצללות בצורניות גאומטרית.