ROUGH

תכנון בית פרטי בו הקונספט העיצובי מחוספס ורוגש המדגיש שימוש במארג חומרים טבעיים בצורתם האותנטית ובמלוא גולמיותם,
חומרים שהמראה שלהם מדגיש את ה”טבעיות” והויטאליות שבהם.
הכנסת הטבע בעצמו לחלל גם במופע יותר “פראי” ופחות מהוקצע.
האהבה לחומרים טבעיים מתיישבת אצלנו גם עם רגישות לסביבה ולעובדה שהזדקנותם היא חלק מקסמם, והשימוש העשיר בהם בולט וניכר.
שלשת החומרים הטבעיים הדומיננטיים – אבן, עץ ומנעד מתכות,
שבים ומשתלבים במופעים משתנים ובדרכים מגוונות: במשטחים ובמסות גדולות כמו גם בפרטים קטנים, בעיבודים שונים או במופע טבעי – גולמי,
תוך יצירת אלמנטים מיוחדים וחיבורים מקוריים ומעניינים בקומפוזיציות מדויקות המביאות לידי ביטוי את עוצמתם החומרית והקשרים
תחושתיים המיוחסים להם והיוצקים ממד “אמיתי” וכן.