STONNING

קונספט עיצובי השם דגש על עיצוב באבן שהיא עבורנו אחת מהחומרים המרכזיים בהם אנו משתמשים בעיצובינו.
המחויבות שלנו לאבן טבעית מביאה אותנו כול פעם לחשוב מחדש על תפקידה בעיצובים שלנו ולאפשרויות חדשות לעיצובה, ממקום של כבוד לחומר ולקולו הייחודי ומתוך רצון לדחוף ולממש את הפוטנציאל האקספרסיבי של האבן הטבעית למחוזות חדשים ולביטוי אישי ואחר.
הישירות שיש באבן, היעדר העקביות וההומוגנית בה ועם שונות אינסופית יחד עם חוסר השלמות שלה הם אלה שמושכים אותנו לחומר הזה שהוא כל כך אותנטי עם המרקמים, הצבעוניות, החום והחושניות שלו.
השימוש בה מייצר תחושה אורגנית ואמיתית. כול פיסת אבן היא ייחודית, כול בלוק מתעד תהליכים בטבע, צבעוניותה חושפת את ההרכב הכימי המובהק של כול אבן, יופי אצור ובלתי צפוי שהטבע מייצר.
אנו נהנים מהתהליך של מעבר משרטוט למציאות, בו כול אובייקט פיזי נעשה בדיאלוג עם מומחים מיומנים ומנוסים העוסקים בעבודת יד שמבינים את מאפייני האבן לצד שימוש בטכניקות מתקדמות.
בפרויקט זה עיצבנו אובייקטים רבים העשויים אבן או משלבים אותה בתוכם, הפגשנו בין שתי אבנים המנוגדות באופיין תוך העצמה של כול אחת מהן, שיתפנו גיאומטריה וחומריות, שילבנו עיבודים בחומר ויצרנו נקודות מפגש מרתקות בין האבן לחומרים אחרים מהטבע.