THE CUBE

את ” נתיב הבריחה” מחלוקת חלל מוכרת גיבשנו כתפיסת מרחב חדשה הנשענת על אלמנט קובייתי, קובייה גדולה שניצבת כמוקד דומיננטי רב נוכחות במרכז חלל ציבורי פתוח. מיקום ה”קובייה” בחלל יוצר הפרדה בין החלל הציבורי למרחבים הפרטיים והתנועה והמעברים נעשים סביבה.

יחד עם היותה אלמנט עיצובי מרכזי היא בעצם  “קובייה חכמה” – המעטפת החיצונית מסתירה בתוכה יחידות אחסון רבות ,פינת עבודה אינטימית וחללה הפנימי מכיל בתוכו את חדר הרחצה הכללי וכמובן מעלימה בתוכה עמודים, צנרות ומערכות מיזוג. המעטפת עשויה עץ אלון טבעי מושחר ותוכננה בגריד צורני של  מלבנים בגדלים שונים ובקומפוזיציות שונות, היוצרת מראה חזיתות אחיד שאינו מסגיר מיקומן שלדלת פתיחה לארון או דלת לחדר רחצה או סתם יחידה קבועה. כניגוד מאזן לאלמנט הכהה, כל הקירות והחזיתות סביבה בצבע לבן וקיימת הרגשת מרחב ופתיחות בחלל. בחלל הציבורי מיקום הפונקציות מאופיין ברווחה המעניקה לכול אחת מהן מרחב ראוי ושפת עיצוב אקלקטית. המראה המתקבל הוא חלל שיש בו שפת עיצוב  מגובשת ומהודקת הנאמנה לחומריות הטבעית ומאופיינת בקפידה על כול פרט.