URBAN LUXURY

הדירה ממוקמת במגדל בליבה התוסס של אזור העיר הלבנה של תל אביב.

הקונספט התכנוני היה לייצר דירה אורבנית מפנקת ויוקרתית תוך יצירת סינרגיה בין הפנים לחוץ:

מחד להכניס את עוצמות היופי של העיר לתוך הדירה תוך שימת דגש לתכנון וחלוקת חלל עם פתיחות מרבית לנוף האורבני ומאידך יצירת עושר ויזואלי חומרי המתפרש בכול אזורי הדירה תוך שימוש ויישום של חומרים טבעיים

בדרכים מיוחדות וייחודיות. החומרים שנבחרו ואופן הופעתם בחלל הפכו להיות המרכיב האומנותי העיקרי בחלל, בין חזית הברונזה המשנה את גווניה לאורך שעות היום והשימוש באבן הטבעית על סוגיה כיצירה אומנותית מודגשת.

בכך התקבל חלל עם אמירה נוכחת וחוויית עיצוב אומנותית.