SHADOW PLAY

ספרייה המעוצבת כמלאכת מחשבת של צורניות גיאומטרית המשלבת עץ אלון מעושן, ברזל צבוע שחור ופליז עוצבה ככזו שתהיה מעניינת,
קלילה ואלגנטית, בקומפוזיציית מידוף בצורניות גיאומטרית.
מדפי העץ האופקיים “חודרים” לחוצצים האנכיים שבחלקם שולבה טקסטורה מחוררת המודגשת ומתעצמת באמצעות היטלי אור וצל.
כמו במשחק צלליות, היטלי האור והצל מייצרים שיכפול של הצורניות על הקיר ומשתנים בהתאם לשעות היממה ומשווים למערכת
המידוף הסטטית אפקט של מימד תנועתי. את קומפוזיציית המידוף האופקי בחרנו לעצב בצורה חופשית וא- סימטרית.