STEAL THE SHOW

ארונות המטבח נקיים וחלקים, אך המדפים עוצבו כך שהם “גונבים את ההצגה” של המטבח.
החזית האחורית, המהווה רקע של המדפים והמנותקת מהם, מחופה ברצועות עץ קטנות שנצבעו בצבע לבן
והונחו בצורת אדרת דג שנעשתה בעבודה ידנית. על הרקע הטקסטואלי העדין,
עיצבנו מדפים פתוחים המרחפים מן התקרה ומחזית הקיר, ועשויים מברזל טבעי ופליז ומשולבי מראות
הניתנות להטיה ליצירת שיכפול של החלל, של המדפים עצמם ומה שמונח עליהם כמו גם יצירת רפלקט של האור.